fbpx

Thẻ: Charlie Munger

Charlie Munger muốn gửi lời khuyên nào với nhà đầu tư cá nhân?

Trong 50 năm Charlie Munger sở hữu cổ phiếu công ty Berkshire Hathaway, ông đã chứng kiến ba lần giá cổ phiếu giảm 50% khi khủng hoảng. “Nếu bạn chưa thể nhạy bén với thị trường giá giảm 50% hai đến ba lần một thế kỷ thì bạn hoàn toàn chưa phù hợp để trở thành cổ đông và bạn chỉ có thể nhận được một kết quả tầm thường so với những người khôn ngoan, luôn có những quan điểm tiên tiến về biến động thị trường.”  – Charlie Munger –

29/11/2022 By Happy Live Team

Charlie Munger: Vì sao con người ngày càng lười làm việc

Ông cha của chúng ta làm việc chăm chỉ không phải vì lòng tham; chính nỗi sợ không thể thanh toán nợ và nuôi sống gia đình đã thúc ép họ. Chúng ta đang mất dần sự hăng say trong lao động, phải chăng không phải con người trở nên lười biếng mà là do họ đã không còn sợ hãi.

25/10/2022 By HAPPY.LIVE

Có phải Charlie Munger chỉ là cái bóng thêm hào quang cho Warren Buffet?

Trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway thì có vẻ Buffet sẽ là người phải tốn nước miếng nhiều nhất nhưng điều đáng quan tâm hơn là tại sao Charlie Munger lại luôn phải xuất hiện kế bên Warren Buffett, ngay cả khi trong hầu hết các cuộc họp, Munger đều khá kiệm lời?

22/09/2022 By Happy Live Team