fbpx

Thẻ: coin

BITCOIN qua suy nghĩ của một người đào bitcoin từ 2012

Bitcoin lúc đó nổi lên trong giới chơi game, nên mình và bạn học cùng lớp PhD, giờ đang làm Risk Management ở 1 bank to nhất Canada, mới đào coin. Thời đó đào nói dễ thì dễ mà khó cũng khó, vì không có nhiều app support như giờ. Được cái hồi xưa chưa có nhiều farm, còn có chỗ cho cò con.

25/02/2021 By Thanh Duy