fbpx

Thẻ: đại hội cổ đông

Chuyện mỗi mùa đại hội cổ đông: Những đại hội hiu hắt

Vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam ngày càng lớn khi so sánh với GDP, giá trị giao dịch mỗi ngày được tạo nên chủ yếu bởi những cá nhân đầu tư nhỏ lẻ. Thoạt nghe thì tưởng rằng quyền lực của cái giới cổ đông nhỏ này hẳn phải đang tăng lên từng ngày, thế nhưng thực tế lại không được như vậy.

29/03/2022 By HAPPY.LIVE