fbpx

Thẻ: danh mục đầu tư chứng khoán

Đừng đa dạng hóa quá mức danh mục đầu tư cổ phiếu

Khi bán một cổ phiếu trong danh mục và tái cơ cấu vào những cổ phiếu khác, không nên dàn trải nguồn vốn quá mỏng để đa dạng hóa. Đây không phải là đa dạng hóa, tôi gọi là “đa dạng hóa quá mức”. không chỉ khó khăn khi phải theo dõi một lượng lớn cổ phiếu, vị thế của bạn ở mỗi cổ phiếu cũng trở nên quá nhỏ, rất khó để đạt được sự tăng trưởng mạnh.

03/11/2018 By Happy Live Team