fbpx

Thẻ: đầu tư chứng khoán

QUY TẮC THỊ TRƯỜNG CỦA JESSE LIVERMORE

“Ngài thị trường” là một nhân vật có tính khí thất thường, để có thể bảo vệ số tiền của mình trước ngài ấy, bạn sẽ cần tham khảo những quy tắc “bất di bất dịch” của huyền thoại Jesse Livermore. 

30/11/2022 By Happy Live Team

Novaland thay đổi HĐQT, tái cấu trúc toàn diện

Novaland đang thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi cơ cấu HĐQT, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 và bầu cử lại thành viên HĐQT.

30/11/2022 By Happy Live Team

Hơn 25 tỷ USD vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong 11 tháng 2022

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2022 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25.14 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

30/11/2022 By Happy Live Team