fbpx

Thẻ: dau tu gia tri

Xem cổ phiếu như một món hàng: Hãy đầu tư hời nhất!

Chúng ta đều muốn thứ tốt nhất cho bản thân mình trong cuộc sống và trong đầu tư muốn có được lợi nhuận tốt nhất thì hãy xem cổ phiếu như một món hàng, hãy tìm ra những món hàng có chất lượng cao nhất. 

25/05/2023 By Happy Live Team

Nếu đầu tư giá trị hiệu quả thì tại sao nhiều người lại không giàu?

Jack Schwager là một tác giả nổi tiếng với series “Market Wizards” (Phù thủy thị trường), trước câu hỏi: Đầu tư giá trị có thực sự hiệu quả hay không?, ông trả lời bằng bài học đúc kết được từ Joel Greenblatt – một trong những chuyên gia hàng đầu về chủ đề này.

25/05/2023 By Happy Live Team

Mối quan hệ giữa dao động thị trường và con lắc

Những năm qua thị trường đã đưa ra một cơ hội rõ ràng để chứng kiến sự dao động của con lắc và cách mà hầu hết mọi người liên tục ra quyết định sai lầm vào thời điểm sai lầm.

20/05/2023 By Happy Live Team