fbpx

Thẻ: đầu tư từ đâu

Câu chuyện từ chiến hào: Chiến lược Bollinger Bands

Bollinger Bands được John Bollinger tạo ra vào những năm 80 và chúng nhanh chóng trở thành một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Dải Bollinger Bands® bao gồm ba dải – dải trên, giữa và dưới được sử dụng để làm nổi bật các mức giá cực kỳ ngắn hạn của chứng khoán. Dải phía trên biểu thị vùng quá mua, trong khi dải phía dưới có thể cho bạn biết khi nào chứng khoán bị bán quá mức. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng Bollinger Bands kết hợp với các công cụ phân tích khác để có được bức tranh toàn cảnh hơn về tình trạng hiện tại của thị trường hoặc chứng khoán. Chiến lược Hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng Bollinger Bands kết hợp với các chỉ báo khác, nhưng chúng tôi muốn xem xét...

18/05/2023 By Happy Live Team