fbpx

Thẻ: Happy Live

BÍ MẬT CỦA PHAN THIÊN ÂN: TỜ KINH SỐ 6

Từ nay tôi sẽ nhận rõ mọi khúc mắc về thái độ của mọi tha nhân tôi sẽ giao tiếp, cũng như thái độ của riêng tôi. Tôi sẽ sẵn sàng đương đầu và điều kiểm mọi thái độ, dù tốt xấu ra sao, mổi ngày khi thức giấc. Tôi sẽ làm chủ những thái độ này bằng những hành động tích cực, và khi tôi làm chủ chúng, tôi sẽ làm chủ định mệnh đời tôi. Hôm nay tôi sẽ làm chủ định mệnh tôi. và định mệnh tôi là trở thành một người giàu nhất thế giới. Tôi sẽ làm chủ tôi.

03/04/2024 By Happy Live Team

Tiến sĩ Joe Dispenza: Tạo môi trường tích cực để thay đổi bản thân

Trong thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta bị dụ dỗ tin rằng chính thế giới bên ngoài mới ảnh hưởng đến thế giới suy nghĩ và cảm xúc bên trong của chúng ta. Tuy nhiên, điều chúng ta có xu hướng quên là thế giới suy nghĩ và cảm xúc bên trong của chúng ta thực sự có thể tạo ra ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Thật không may, chúng ta đã lầm tưởng rằng khi cuối cùng chúng ta đạt được điều mình mong muốn – công việc, bạn đời, ngôi nhà, v.v. – thì cuối cùng chúng ta sẽ hạnh phúc. Như tất cả chúng ta đều biết, vấn đề của việc tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài bản thân mình tốt nhất là nó chỉ mang tính tạm thời.

28/03/2024 By Happy Live Team