fbpx

Thẻ: linh hồn của tiền

Ý nghĩa đồng tiền: Bạn kiểm soát tiền hay tiền kiểm soát cuộc sống của bạn?

Bạn và Tiền, bên nào đang chiếm vị thế kiểm soát? Bạn có thật sự hiểu được “Linh hồn” đang ẩn sâu trong “Tiền” và những tác động mà Tiền – một đơn vị do con người tạo ra để phục vụ cho cuộc sống – đang ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới quan của chủ nhân tạo ra nó hay không?

17/06/2023 By Happy Live Team