fbpx

Thẻ: Lột Xác Để Trở Thành Một Nhà Đầu Tư Giá Trị

Guy Spier: Đừng công khai nói về các khoản đầu tư của mình!

Qua nhiều năm, tôi bắt đầu nhận ra rằng tuyên bố công khai những cổ phiếu tôi sở hữu là một ý tồi. Vấn đề không phải là các nhà đầu tư khác có thể ăn cắp ý tưởng của tôi. Vấn đề thực sự chính là điều này sẽ làm tôi rối trí. – Guy Spier 

12/07/2022 By Happy Live Team