fbpx

Thẻ: phương pháp đầu tư canslim

Phương pháp đầu tư Canslim: Làm thế nào để nhận diện đáy của thị trường chứng khoán

Phương pháp đầu tư Canslim – Một khi bạn đã nhận diện thị trường con gấu và giảm mạnh vị thế nắm giữ cổ phiếu, câu hỏi lớn nhất vào lúc này là bạn nên đứng ngoài thị trường bao lâu. Nếu bạn quay trở lại thị trường quá sớm, bạn sẽ mất tiền bởi các bẫy tăng giá. Nhưng nếu bạn lưỡng lự không tham gia khi xu hướng tăng thực sự bắt đầu, bạn sẽ mất cơ hội kiếm tiền nhanh và nhiều.

24/04/2024 By Happy Live Team