fbpx

Thẻ: tiết kiệm

Quy tắc 4% trong tự do tài chính

Trong chu kỳ 30 năm, thì 90% nhà đầu tư có thể bảo toàn được khoản tiền đầu tư của mình khi mỗi năm rút ra 4% số tiền ấy, với mức lạm phát trung bình là 3%

03/04/2024 By Happy Live Team