fbpx

Thẻ: tỷ giá hạ nhiệt

Ngoại trừ Fubon, các ETFs ngoại đang hút ròng tiền mạnh

Các quỹ ETFs nước ngoài vào ròng hơn 417 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF với tổng giá trị đạt hơn 705 tỷ đồng và quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF với hơn 60 tỷ đồng…

22/11/2023 By Happy Live Team