fbpx

Quyền chọn hoán đổi (Swap Option) là gì? Phân loại

Quyền chọn hoán đổi (tiếng Anh: Swap Option) là quyền chọn đối với một hợp đồng (giao dịch) hoán đổi. Có hai dạng quyền chọn hoán đổi là: Quyền chọn hoán đổi bên thanh toán và quyền chọn hoán đổi bên nhận.

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Quyền chọn hoán đổi (tiếng Anh: Swap Option) là quyền chọn đối với một hợp đồng (giao dịch) hoán đổi. Có hai dạng quyền chọn hoán đổi là: Quyền chọn hoán đổi bên thanh toán và quyền chọn hoán đổi bên nhận.

Quyền chọn hoán đổi (Swap Option)

Khái niệm

Quyền chọn hoán đổi trong tiếng Anh gọi là Swap Option.

Quyền chọn hoán đổi là quyền chọn đối với một hợp đồng (giao dịch) hoán đổi. 

Hợp đồng quyền chọn hóa đổi (SWAPTION = SWAP + OPTION) là hợp đồng quyền chọn trên thỏa thuận hoán đổi lãi suất. Hợp đồng đem lại cho người mua quyền chọn thực hiện hoán đổi lãi suất tại thời điểm trong tương lai, qua đó chốt các chi phí tài chính theo một lãi suất cố định cụ thể. Người bán hợp đồng thường là ngân hàng thương mại hay ngân hàng đầu tư, chấp nhận rủi ro thay đổi lãi suất để đổi lấy việc nhận phí thanh toán khoản phí hoán đổi.

Phân loại

Quyền chọn hoán đổi (Swap Option) là gì? Phân loại

Có hai dạng quyền chọn hoán đổi: 

Quyền chọn hoán đổi bên thanh toán (payer swaption), hay là quyền chọn mua hợp đồng hoán đổi: Là dạng quyền chọn đem lại cho người sở hữu quyền được tham gia vào một giao dịch hoán đổi trong vai trò bên thanh toán (trả) luồng tiền cố định, nhận luồng tiền thả nổi.

Quyền chọn hoán đổi bên nhận (receiver swaption), hay là quyền chọn bán hợp đồng hoán đổi: Là dạng quyền chọn cho phép người hữu quyền được tham gia vào một giao dịch hoán đổi trong vai trò nhận luồng tiền cố định, thanh toán (trả) luồng tiền thả nổi.

Quyền chọn hoán đổi thường là quyền chọn kiểu Châu Âu, được thiết kế theo nhu cầu của người sử dụng, giao dịch trên thị trường OTC và chủ yếu áp dụng phương thức thanh toán bằng tiền. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn có thể diễn ra hình thức thanh toán  bằng chuyên giao vật chất, tức là thực hiện quyền tham gia một giao dịch hoán đổi.

sec in page img

Nguồn tham khảo: Giáo trình Chứng khoán phái sinh & Thị trường chứng khoán phái sinh, NXB Lao Động

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây