fbpx

Thẻ: 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm

Vòng xoáy nợ nần và mặt tối còn lại của lãi kép

Dù là rượu hay là nợ (vay mượn trong cuộc sống nói chung và dùng margin/ký quỹ trong đầu tư nói riêng), một khi lỡ bước sa chân vào thì khó lòng nào thoát khỏi. Đây là lời cảnh báo dành cho những người có ý định vay mượn mà không muốn rơi vào vòng xoáy nợ nần.

28/07/2023 By Happy Live Team

101 lời khuyên tài chính cá nhân: tìm lối thoát nợ

Những áp lực về nợ sẽ giúp chúng ta tìm kiếm cơ hội và giải pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề nhưng bên cạnh đó cũng sẽ là áp lực vô hình nếu bạn vẫn chưa đủ khả năng trả nợ.

27/04/2023 By Happy Live Team