fbpx

Tăng trưởng GDP quý III đạt 5,33%, 9 tháng đạt 4,24%

Tăng trưởng GDP quý III ước tính tăng 5,33%, 9 tháng đầu năm tăng 4,24% so với cùng kỳ. Cả hai chỉ số đều chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ hai năm COVID (2020 và 2021).

tang-truong-gdp-quy-iii-dat-533-9-thang-dat-424-happy-live-7

Theo báo cáo mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP quý III ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023 nhưng với xu hướng tích cực (quý I tăng 3,28%, quý II tăng 4,05%, quý III tăng 5,33%).  

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 9 tháng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. 

 
tang-truong-gdp-quy-iii-dat-533-9-thang-dat-424-happy-live-1
 
tang-truong-gdp-quy-iii-dat-533-9-thang-dat-424-happy-live-2

CPI tháng 9 tăng 3,66% so với cùng kỳ

Về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cơ quan thống kê đánh giá một số địa phương thực hiện tăng học phí theo lộ trình, giá gạo, xăng dầu, gas trong nước tăng theo giá thế giới, giá thuê nhà ở tăng là những nguyên nhân chính làm cho CPI tháng 9/2023 tăng 1,08% so với tháng trước.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 9 tăng 3,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,66%. Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 3,8% so với cùng kỳ.

CPI bình quân quý III/2023 tăng 2,89% so với quý III/2022. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.

tang-truong-gdp-quy-iii-dat-533-9-thang-dat-424-happy-live-3

 

Cán cân thương mại xuất siêu 21,68 tỷ USD 9 tháng đầu năm

Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,53 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2023 ước đạt 31,41 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước.  Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2023 ước đạt 29,12 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước.  Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 237,99 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước 

Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 497,66 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 8,2%; nhập khẩu giảm 13,8% . Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 21,68 tỷ USD. 

IIP tháng 9 tăng 5,1% so với cùng kỳ

Về sản xuất công nghiệp, Tổng cục Thống kê đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III/2023 tăng trưởng tích cực hơn quý trước, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước đạt 4,57% so với quý III/2022 . Tính chung 9 tháng năm 2023, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 9 tăng 5,1% so với cùng kỳ, tăng 0,1% so với tháng trước. 9 tháng đầu năm IIP tăng 0,3%.

 

tang-truong-gdp-quy-iii-dat-533-9-thang-dat-424-happy-live-4

165.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Về hoạt động doanh nghiệp, trong tháng 9, cả nước có 12.684 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 9,7% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; 5.808 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,2% và tăng 13,5%.

Ngoài ra có 4.124 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 20,4% và tăng 40,5%; 5.273 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,1% và tăng 25,9%; 1.441 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,8% và giảm 4,9%.

Tính chung 9 tháng năm 2023, cả nước có 116.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; 48.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2%.

Bên cạnh đó, 75.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 21,2%; 46.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9%; 13.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,3%. Tổng số doanh nghiệp rời khỏi thị trường 9 tháng đầu năm là 138.100 doanh nghiệp.

Tổng mức bán lẻ tăng 9,7% trong 9 tháng đầu năm

Hoạt động thương mại tháng 9 sôi động hơn tháng trước do có kỳ nghỉ lễ 2/9 và học sinh bước vào năm học mới.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 47,7%.

Ngân sách bội chi 15.600 tỷ đồng

Cơ quan thống kê cũng cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2023 ước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023 ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước 

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 9/2023 ước đạt 156,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2023 ước đạt 1.239,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước     

Tiến Phát

vietnambiz 

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách được chọn lọc tinh gọn dành riêng cho những F0 “chập chững”

gia nhập phương pháp đầu tư Kungfu Chứng Khoán

ĐẶT SÁCH NGAY

 

Các viết cùng chủ đề