fbpx

Từ khóa: TÂM SỰ ĐẦU TƯ

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #159] – Đầu tư dài hạn nhưng không hiểu được bản chất của chiến lược bản thân lựa chọn

Cập nhật câu trả lời từ Happy Live thông qua mục Tâm Sự Đầu Tư tại web Happy.Live: https://happy.live/danh-muc/dau-tu/dau-tu-cho-con-cai/ Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn. bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

09/06/2022 By Happy Live Team