fbpx

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 4): Lợi nhuận trên cả thị trường TĂNG GIÁ và GIẢM GIÁ

Trong thị trường Forex, lợi nhuận tiềm năng tồn tại trên cả thị trường tăng giá và thị trường giảm giá. Vì giao dịch tiền tệ luôn liên quan đến việc mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác, không có sự thiên vị về cấu trúc đối với thị trường.

Lợi nhuận trên cả thị trường tăng giá và giảm giá

Trong thị trường Forex, lợi nhuận tiềm năng tồn tại trên cả thị trường tăng giá và thị trường giảm giá. Vì giao dịch tiền tệ luôn liên quan đến việc mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác, không có sự thiên vị về cấu trúc đối với thị trường. Do đó, nếu bạn mua một loại tiên tệ, thì bạn cũng đang bán một loại tiền tệ khác. Kết quả là, lợi nhuận tiềm năng bằng nhau tồn tại ở cả thị trường có xu hướng tăng và giảm.

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 4): Lợi nhuận trên cả thị trường tăng giá và giảm giá

Không có hạn chế giao dịch hay quy tắc tăng giá

Thị trường Forex là thị trường lớn nhất thế giới, buộc các nhà tạo lập thị trường phải đưa ra các mức giá cạnh tranh. Thị trường Forex không bao giờ có trường hợp bị ngắt mạch khiến giao dịch bị dừng lại, và sau đó tạo khoảng trống giá khi mở cửa trở lại. Điều này đã làm bỏ qua lợi nhuận do các quy định trao đổi cổ xưa. Trong thị trường Forex, các nà giao dịch sẽ có thể đặt lệnh giao dịch 24 giờ một ngày mà hầu như không bị gián đoạn.

Trong thị trường Forex, nếu bạn muốn bán một cặp tiền tệ, bạn có thể làm điều đó ngay lập tức, điều này cho phép thực hiện ngay lập tức và hiệu quả.

Nguồn: Sách Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả trên thị trường Forex

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 1): Thị trường giao dịch 24 giờ

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 2): Chi phí giao dịch thấp

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 3): Đòn bẩy

Đặc điểm của thị trường Forex (Phần 5): Giảm lỗi giao dịch và hạn chế trượt giá

Có thể bạn quan tâm:

Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả

trên thị trường Forex – Kathy Lien

(Chiến lược để thu lợi từ sự dịch chuyển của thị trường tiền tệ)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề