fbpx

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 24 – Bước 2: THỜI GIAN HOÀN VỐN (PAYBACK TIME)

Phương pháp mua tích trữ cổ phiếu tức là cách chúng ta mua công ty, và nắm giữ công ty đó lâu dài. Và để đảm bảo không phải chịu ảnh hưởng quá lớn từ biến động kiểu “thiên nga đen” – Covid-19 – thì việc có một Biên an toàn (MOS) tốt sẽ giúp chúng ta “bớt sợ hãi” hơn. Chính vì sự quan trọng của Biên độ an toàn (MOS), một cách hiệu quả để có Biên độ của giá an toàn đó chính là câu trả lời cho câu hỏi “Sẽ mất bao lâu để tôi lấy lại vốn đầu tư ban đầu?”. Hay còn gọi là Payback Time (Ngày đòi nợ) hay Thời gian hoàn vốn.

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 24 - Bước 2: THỜI GIAN HOÀN VỐN (PAYBACK TIME)

Thời gian hoàn vốn (Payback Time)

Thời gian hoàn vốn (Payback Time) là khoảng thời gian cần thiết để dự án tạo ra dòng tiền thuần bằng chính số vốn đầu tư ban đầu để thực hiện dự án. Nghĩa là khi chúng ta mua toàn bộ công ty tuyệt vời đã nghiên cứu, và sau đó bỏ túi hết các khoản thu nhập sau thuế mà công ty ấy làm ra hàng năm thì Payback Time là khoảng thời gian cần thiết để bạn thu về toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu.

Phương pháp Thời gian hoàn vốn (Payback Time) dựa vào chỉ tiêu thời gian hoàn vốn để lựa chọn dự án. Theo phương pháp Payback Time thì thời gian hoàn vốn của dự án càng ngắn thì dự án đó càng hấp dẫn.

Từ thời điểm bạn thu hồi vốn, bạn có phải chỉ đang đầu tư (chơi) với phần tiền lời. Đây là cách mà cách tay thâu tóm các công ty tư nhân quyết định số tiền phải trả để mua toàn bộ công ty tư nhân đó vì họ không thể bán công ty này dễ dàng như đối với công ty đại chúng. Một khi họ đã thu hồi số vốn ban đầu, họ chẳng còn lo gì về phương án tháo lui (exit strategy) nữa.

Cách xác định thời gian hoàn vốn

Cách 1

Để xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư có thể chia làm hai trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu dự án đầu tư tạo ra dòng tiền thu nhập đều đặn hàng năm thì thời gian thu hồi vốn đầu tư được xác định theo công thức:

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 24 - Bước 2: THỜI GIAN HOÀN VỐN (PAYBACK TIME)

Trường hợp 2:  Nếu dự án đầu tư tạo ra dòng tiền không ổn định ở các năm. Thời gian thu hồi vốn đầu tư được xác định theo cách sau:

+ Xác định số năm thu hồi vốn đầu tư bằng cách tính số vốn đầu tư còn phải thu hồi ở cuối năm lần lượt theo thứ tự.

Vốn đầu tư còn phải thu hồi ở cuối năm t = Số vốn đầu tư chưa thu hồi ở cuối năm (t-1) – Dòng tiền thuần của dự án năm t

+ Khi số vốn đầu tư còn phải thu hồi ở cuối năm nào đó nhỏ hơn dòng tiền thuần của dự án đầu tư năm kế tiếp thì cần xác định thời gian (số tháng) thu hồi nốt vốn đầu tư trong năm kế tiếp.

Số tháng thu hồi vốn đầu tư trong năm t = (Số vốn đầu tư chưa thu hồi cuối năm (t-1)/ Dòng tiền thuần của năm t) x 12

+ Tổng hợp số năm và số tháng thu hồi VĐT chính là thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án.

Ví dụ: Dự án A có số vốn đầu tư là 150 triệu đồng (bỏ vốn một lần). Khoản thu nhập dự kiến (bao gồm khấu hao và lợi nhuận sau thuế) ở các năm trong tương lai như sau:

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 24 - Bước 2: THỜI GIAN HOÀN VỐN (PAYBACK TIME)

Thời gian hoàn vốn (Payback Time) của dự án A được tính như sau:

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 24 - Bước 2: THỜI GIAN HOÀN VỐN (PAYBACK TIME)

Thời gian hoàn vốn của dự án A: T (A) = 2 + (40/50) x 12 = 2 năm và 9,6 tháng.

Cách 2

Tính trên công cụ Resource Tool của Happy Live

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 24 - Bước 2: THỜI GIAN HOÀN VỐN (PAYBACK TIME)

Với cách này, phần công thức sẽ được công cụ tính toán tự động, chỉ cần nhập các số liệu cần thiết vào các ô tương ứng. 

Ví dụ: Cổ phiếu của công ty Cổ phần FPT (Mã: FPT)

  • Nhập tổng EPS của 4 quý vào khoảng 4.320
  • Tiếp theo nhập tăng trưởng EPS ước tính vào khoảng 16%
  • Giá hiện tại: 55.000

=> Ta có kết quả thời gian hoàn vốn là vào khoảng 7 năm

Cách 3: 

Tính trên Excel (kèm link)

Cũng là ví dụ về Công ty Cổ phần FPT (Mã: FPT)

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 24 - Bước 2: THỜI GIAN HOÀN VỐN (PAYBACK TIME)

Với cách này, chúng ta chỉ đơn giản là cộng dồn EPS hằng năm cho đến khi bằng với giá mua ban đầu. Ví dụ cũng với của công ty FPT,

  • Ta nhập mức giá hiện tại của FPT đang là khoảng 55.000
  • Tiếp theo nhập tỷ lệ tăng trưởng EPS ước tình vào khoảng 16%
  • Sau đó nhập tổng EPS của 4 quý vào khoảng 4.320

=> Ta nhận thấy thời gian hoàn vốn rời vào khoảng hơn 7 năm, chưa tới 8 năm.

Nhưng câu hỏi đặt ra, là tại sao phải quan tâm tới thời gian hoàn vốn (Payback Time) trong khi, chúng ta – những nhà đầu tư nhỏ lẻ KHÔNG mua toàn bộ công ty, không thể bỏ túi toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp? Chúng ta sẽ cùng thảo luận ở sau của series!!! Hẹn các bạn ở Phần 25.

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đọc báo cáo tài chính, xác định giá cả giá trị cổ phiếu như

Warren Bufffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề