fbpx

Fibonacci Hồi quy (Thoái lui)

Dãy số Fibonacci và các thuộc tính của dãy số này đã trở nên phổ biến bởi nhà toán học người Ý nổi tiếng Leonardo de Pisa. Dãy số Fibonacci bắt đầu bằng 0 và 1 và đi tới vô cùng, tính số tiếp theo trong dãy số này bằng cách cộng hai số trước lại với nhau.

Fibonacci Hồi quy (Thoái lui)

Fibonacci Hồi quy được xác định trong vùng dao động từ đáy (mức giá thấp nhất) tới đỉnh (mức giá cao nhất) trước đó bằng các tỉ lệ 0.382, 0.50, 0.618 và 0.786 (0.236 cũng được sử dụng trong một số trường hợp nếu vùng dao động tương đối dài) để xác định các mức hỗ trợ tiềm năng có thể xảy ra khi thị trường giảm lại từ đỉnh. Các mức giá hồi quy cũng được xác định người lại với cùng dao động từ đỉnh xuống đáy bằng cách sử dinjg các tỉ lệ tương tự này, từ đó tìm ra các mức kháng cự tiềm năng khi tị trường bật lên từ đáy.

Hầu hết các bộ chương trình phân tích kỹ thuật cơ bản sẽ xác định các mức hồi quy khi chọn vùng dao động mà bạn muốn nó xác định từ đó, đồng thời cũng có tích hợp các công cự giá Fibonacci phù hợp với chương trình mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu theo mặt toán học, hãy nhân độ dài của vùng dao động mà bạn chọn (từ giá thấp nhất đến cao nhất hoặc ngược lại) với các mức tỉ lệ  hồi quy và sai đó lấy đỉnh trừ đi kết quả nếu bạn đang muốn xác định dao động từ giá thấp nhất đến cao nhất, hoặc cộng thêm kết quả vào đáy khi bạn đang xác định dao động từ đỉnh xuống đáy.

*Bổ sung: Ở Việt Nam bạn có thể tham khảo trang web Fireant hoặc Tradingview để sử dụng công cụ Fibonacci

Nguồn: Trích sách Fibonacci Trading

Có thể bạn quan tâm: Fibonacci Trading

(Dự đoán chính xác xu hướng thị trường với sức mạnh của Fibonacci)

Fibonacci Trading

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề