fbpx

GIAO DỊCH 101: XÁC ĐỊNH CÁC NGƯỠNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ (PHẦN 1)

Có hai cách để tìm các ngưỡng giao dịch: 

  • Một là những ngưỡng đã có sẵn trong nền tảng giao dịch, loại này thường được các nền tảng xác định trước và sẽ tự động vẽ, vì vậy, bạn sẽ không phải đưa ra những phán đoán nào khi tìm những ngưỡng này. 
  • Hai là những ngưỡng tùy biến, các nhà giao dịch phải tự tìm những ngưỡng này.

Các ngưỡng quan trọng có sẵn là:

  • Giá đóng cửa ngày hôm trước;
  • Giá cao nhất và thấp nhất ngày hôm trước;
  • Giá cao nhất và thấp nhất hai ngày hôm trước;
  • Giá cao nhất và thấp nhất từ trước đến nay;
  • Giá cao nhất trong 52 tuần và giá thấp nhất trong 52 tuần.

Ví dụ về các ngưỡng tùy biến là:

  • Các ngưỡng giá cực đoan trên biểu đồ ngày;
  • Đường trung bình động trên biểu đồ ngày và biểu đồ 5

phút;

  • Các ngưỡng tiền thị trường quan trọng.

Bây giờ, tôi sẽ đi vào chi tiết cách xác định từng ngưỡng này.

Bài viết này sẽ chia sẻ về “NGƯỠNG GIAO DỊCH – GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY HÔM TRƯỚC” 

GIAO DỊCH 101: XÁC ĐỊNH CÁC NGƯỠNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ (PHẦN 1)

Giá đóng cửa ngày hôm trước

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất là giá đóng cửa ngày hôm trước hoặc được biết bởi tên PCL.

Có một vài lý do khiến PCL trở thành một ngưỡng trọng yếu. PCL là mức giá các nhà tạo lập thị trường và các nhà giao dịch tổ chức chấp nhận giao dịch trước khi ngày giao dịch kết thúc. Nhiều “giao dịch khối – block trade” thường chốt với mức giá PCL. 

(*Giải thích: Giao dịch khối là giao dịch với một số lượng lớn cổ phiếu theo giá thỏa thuận giữa hai bên, thường được thực hiện bên ngoài phiên chính thức, để giảm bớt tác động đến giá cổ phiếu.)

Các nhà đầu tư, nhà giao dịch, tổ chức tài chính, cơ quan quản lý và các nhà tạo lập thị trường sử dụng PCL làm điểm tham chiếu để đánh giá hiệu suất của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể như trong một năm hoặc một tuần.

Trên thực tế, các nhà đầu tư và cổ đông ra quyết định dựa vào PCL. 

Ví dụ: các nhà đầu tư tổ chức sẽ theo dõi giá đóng cửa của một cổ phiếu để đưa ra quyết định liên quan đến danh mục đầu tư của họ.

Một ví dụ về tầm quan trọng của PCL, hãy xem Hình 4.2, biểu đồ ngày của JUNO trong hè năm 2017. Vào ngày 25 tháng 8, JUNO đã đóng cửa với mức giá 30,75 đô la/cổ phiếu. Ngày hôm sau, cổ phiếu tăng hơn 15%.

? Tham khảo thêm ví dụ và chi tiết về ngưỡng giao dịch này trong sách: https://bit.ly/advanced-ky-thuat-nang-cao-happy-live

Bạn sẽ thấy tầm quan trọng của giá PCL 30,75 đô la khi xem lại một vài tuần trước, cổ phiếu đều phục hồi mạnh mẽ khi chạm mức giá này vào ngày 7 tháng 8 và ngày 26 tháng 7. Sự phục hồi đáng kinh ngạc này không phải là một sự trùng hợp. Các nhà tạo lập thị trường và tay chơi lớn khác không trả cao hơn 30,75 đô la trước khi JUNO công bố báo cáo kinh doanh của nó. Ngày hôm sau, sau khi công bố báo cáo với kết quả kinh doanh khả quan, giá JUNO đã tăng mạnh và đương nhiên, đó là một cổ phiếu mục tiêu cho chúng tôi!

Trích từ quyển sách: “Kỹ thuật giao dịch nâng cao để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán – Advanced Techniques in Day Trading”.

Các viết cùng chủ đề