fbpx

Thẻ: lynne twist

Điều gì làm nên hạnh phúc của con người?

“Nếu bạn nhận được một miếng bánh và ăn hết cả, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng. Nếu bạn nhận được một miếng bánh và chia sẻ cho người khác một nửa, bạn sẽ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa trọn vẹn”.

26/09/2023 By Happy Live Team