fbpx

Thẻ: Mohnish Pabrai

Tư duy vượt thời gian từ Mohnish Pabrai

Mohnish Pabrai là một nhà đầu tư Ấn Độ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Pabrai được biết đến là người đi theo phong cách đầu tư của Warren Buffett và Charlie Munger. 

25/04/2022 By Happy Live Team

Phil Town gợi ý 3 cuốn sách giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh

Khi Warren Buffett bắt đầu sự nghiệp đầu tư, ông đọc khoảng 600 trang sách mỗi ngày. Ông vẫn chia sẻ mình dành khoảng 80% thời gian trong ngày để đọc sách và đối với ông việc đọc sách cũng tăng lên như lãi kép. Phil Town một nhà đầu tư cũng đi theo phong cách đầu tư của Warren Buffett đã chia sẻ cho chúng ta 3 cuốn sách giúp bạn thành cong trên thị trường.

15/04/2022 By Happy Live Team