fbpx

Thẻ: tiền bạc

Tiền cũng giống như nước

Tiền chảy qua cuộc sống của tất cả chúng ta, đôi khi như một dòng sông ào ạt, đôi khi lại giống như một dòng nước nhỏ hiền hòa.

13/05/2022 By Happy Live Team

NGƯỜI TRẺ VÀ TIỀN

Lớn lên trong thời Internet, vừa chớm trưởng thành đã gặp ngay cú sốc COVID-19, Gen Z (thế hệ Z, sinh năm 1997 trở lại) có đủ nguyên nhân khách quan và chủ quan để có suy nghĩ về tiền bạc và các mục tiêu tài chính khác với thế hệ cha anh.

05/04/2022 By Happy Live Team