fbpx

Chính phủ muốn giữ trần nợ công không quá 60% GDP đến năm 2030

Việt Nam lên kế hoạch giữ mức nợ công không quá 60% GDP đến năm 2030. Cùng với đó, nợ nước ngoài của quốc gia cũng cần được kiểm soát dưới mức trần là 45% GDP…

chinh-phu-muon-giu-tran-no-cong-khong-qua-60-gdp-den-nam-2030-happy-live-1
Toàn cảnh hội nghị phổ biến Chiến lược nợ công đến năm 2030.

Trong các ngày 20-21/6, tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, Bộ Tài chính phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ tổ chức hội nghị phổ biến Chiến lược nợ công đến năm 2030. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, để góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030.

“Đây là một trong chín chiến lược nhánh trong tổng thể hệ thống chiến lược ngành tài chính, là cơ sở quan trọng tiếp tục cải cách công tác quản lý nợ bền vững, hiệu quả, đảm bảo an toàn về nợ và an ninh tài chính quốc gia”, ông Tuấn nói.

Chiến lược nợ công được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030 cùng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, chiến lược đặt ra một số chỉ tiêu cân đối lớn như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD; phấn đấu bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2030 khoảng 3% GDP.

Việc xây dựng Chiến lược nợ công đến năm 2030 kế thừa vai trò tích cực của chính sách quản lý nợ giai đoạn vừa qua, góp phần tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ nền kinh tế, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước.

Chiến lược cũng đề ra một số quan điểm chủ đạo và mục tiêu chủ yếu trong quản lý nợ công.

Về quan điểm, chiến lược nợ bám sát Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; tăng cường quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, nợ công theo kế hoạch trung hạn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; đảm bảo khả năng trả nợ, chủ động cơ cấu lại danh mục nợ và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý nợ công.

Ngoài ra, Chiến lược nợ công cũng đề ra 6 định hướng lớn trong việc huy động và sử dụng vốn vay, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai chiến lược, tập trung hoàn thiện thể chế chính sách và công cụ quản lý nợ; tổ chức thực hiện các công cụ, biện pháp quản lý nợ hiện đại; thực hiện huy động, quản lý và sử dụng nợ hiệu quả; phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn trong nước; quản lý nghĩa vụ nợ dự phòng; tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và minh bạch hóa thông tin.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều thách thức, tác động sâu rộng tới việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong nước, các cơ quan, tổ chức, Bộ Tài chính cho rằng, các địa phương cần sớm nghiên cứu, quán triệt đầy đủ và đề ra kế hoạch, lộ trình chi tiết đối với từng mục tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể tại từng cơ quan, tổ chức, địa phương, tổ chức thực hiện các giải pháp huy động, quản lý và sử dụng vốn vay nợ công để triển khai Chiến lược nợ công đến năm 2030 một cách hiệu quả, thiết thực.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam có xu hướng giảm dần thời gian qua. Tính đến hết năm 2020, nợ công tương đương 55,9% GDP, nợ nước ngoài chiếm 47,3% GDP.

Tính đến cuối tháng 6/2021, nợ của Chính phủ lên đến hơn 3,1 triệu tỷ đồng, trong đó, vay nước ngoài hơn 1,1 triệu tỷ đồng; vay trong nước hơn 2 triệu tỷ đồng. Phân theo từng bên cho vay, chủ nợ song phương lớn nhất của Việt Nam là Nhật Bản hơn 333 nghìn tỷ, Hàn Quốc, Pháp và Đức lần lượt cho vay hơn 33 nghìn tỷ, 32 nghìn tỷ, 14 nghìn tỷ. 

Tính theo đối tác đa phương, Ngân hàng Thế giới đứng đầu danh sách chủ nợ với hơn 382 nghìn tỷ, tiếp đến là Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) với hơn 193 nghìn tỷ…

chinh-phu-muon-giu-tran-no-cong-khong-qua-60-gdp-den-nam-2030-happy-live-2
Nguồn: Bộ Tài chính.

Nguồn: vneconomy

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề