fbpx

Phạm vi giao dịch (phần 3): Phạm vi song song (cái hộp)

Phạm vi đơn giản nhất là phạm vi giao dịch giữa các đường giá song song trong một hình hộp, biến động khá nhất quán xuyên suốt phạm vi.

Trong khung thời gian thấp hơn, chúng ta sẽ thấy các xu hướng (một điều ít biết là nhiều xu hướng tốt nhất xảy ra trong các vùng tích lũy của khung thời gian cao hơn) kết thúc trong vùng hỗ trợ và kháng cự của khung thời gian giao dịch. Các giới hạn của phạm vi có thể bị vi phạm, nhưng những vi phạm này thường sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Giá cũng có thể giữ ở một mức nào đó ngoài phạm vi một chút và bây giờ phạm vi được giao dịch giữa các mức giá đã mở rộng này.

Đừng ngây thơ cho rằng bất cứ phá vỡ nào của một phạm vi đều dẫn đến một sự đột phá thực sự. Nhiều khi, phạm vi đơn giản là được mở rộng, ví dụ trong hình:

Mở ảnh

Một biến thể phổ biến của mô hình cái hộp

Phạm vi giao dịch chéo, là một hình hộp có cạnh dốc. Đây là một cấu trúc rất phổ biến như một hồi quy của xu hướng ở khung thời gian cao hơn và trên thực tế, phạm vi chéo có cạnh dốc ngược hướng với xu hướng của khung thời gian cao hơn (xem Hình 4.17) có thể được coi là mô hình điều chỉnh phổ biến nhất. 

Mở ảnh

Một lần nữa, các xu hướng ở khung thời gian thấp hơn có thể nằm trong phạm vi giao dịch ở khung thời gian giao dịch này và các cạnh của phạm vi có thể bị vi phạm tạm thời – đừng mong đợi các lần giữ vững hoàn hảo, rõ ràng. Mô hình này đặc biệt quan trọng vì nó thường tạo ra một đợt điều chỉnh phức tạp.

Hãy đề phòng các Spring gần ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng quy mô lớn hơn và các Upthrust gần đỉnh của các mô hình này trong xu hướng giảm. Chúng cung cấp các điểm vào lệnh đặc biệt theo xu hướng ở khung thời gian cao hơn.

Mở ảnh

Trích trong quyển quyển sách “The Art & Science of Technical Analysis – Phân tích Kỹ thuật: Sự kết hợp giữa Khoa học và Nghệ thuật trong đầu tư chứng khoán

Phân tích kỹ thuật

Sự kết hợp giữa KHOA HỌC và NGHỆ THUẬT trong đầu tư chứng khoán

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề