fbpx

Thẻ: marketing

Chân núi hay đỉnh núi trong Marketing?

Khoảng cách giữa biết và hiểu (bản chất) bằng từ chân núi đến đỉnh núi. Còn khoảng cách giữa hiểu bản chất và làm được như hiểu bằng từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác xa hơn, cao hơn.

29/03/2024 By Happy Live Team

Marketing giỏi là bán hết toàn bộ sản phẩm!!!

“Mục tiêu tối thượng của một người làm marketing là tối đa hóa tỉ lệ lợi nhuận sinh lời trên tài sản của công ty (Returns on assets – ROA)” – Sergio Zyman –

22/08/2023 By Happy Live Team