fbpx

Xu hướng thị trường – Nguyên tắc cơ bản của Phân tích kỹ thuật

Xu hướng thị trường là nguyên tắc cơ bản của lý thuyết phân tích kỹ thuật. Nó là giá của chứng khoán đang được theo dõi và kỳ vọng sẽ hình thành xu hướng. Để có thể xác định được xu hướng thị trường, chúng ta cần phải thống nhất một số mệnh đề sau:

Cung cầu là yếu tố xác định xu hướng thị trường

Đầu tiên, cần phải thống nhất rằng giá được xác định bởi sự tương tác của lực cung và lực cầu. Như lý thuyết kinh tế cơ bản đã dạy, khi nhu cầu tăng, giá tăng và khi cầu giảm, giá đi xuống. 

Một trong những yếu tố quyết định cung và cầu là người mua và kỳ vọng của người bán. (Bạn không mua một cổ phiếu trừ khi bạn mong đợi nó tăng giá). Nói cách khác, giá là kết quả từ các quyết định của thành viên tham gia thị trường và các quyết định dựa trên thông tin (nhận thức được, chính xác hoặc khái quát), cảm xúc (tham lam, sợ hãi và hy vọng) và các hạn chế về nhận thức: sở thích, mặc định, thiên vị.. 

Theo đó, mục đích sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật sẽ là xác định được câu chuyện cung cầu trên thị trường hiện tại.

Xu hướng thị trường - Nguyên tắc cơ bản của Phân tích kỹ thuật

Giá phản ánh mọi thứ diễn ra trên thị trường

Nói cách khác, giá đang giao dịch là yếu tố duy nhất đúng, và mọi thông tin chuyển hóa thành tiền đều đã được phản ánh vào giá.

Khái niệm này lần đầu tiên được trình bày bởi Charles H. Dow, sau đó được William Peter Hamilton nhấn mạnh lại trong các bài xã luận của Wall Street Journal, và cô đọng được mô tả bởi Robert Rhea (1932), một Nhà lý thuyết Dow nổi tiếng, khi viết về thị trường chứng khoán và chỉ số chứng khoán. Cụ thể, giá phản ánh tất cả hành động của nhà đầu tư: bao gồm hiểu biết về công ty, hiểu biết về tiềm năng phát triển doanh nghiệp, kỳ vọng và thất vọng, tin mật, điều kiện thị trường. Điều này cũng phản ánh với câu nói nổi tiếng của Eugene Fama (1970) liên quan đến lý thuyết thị trường hiệu quả (EMH) rằng “giá cả phản ánh đầy đủ tất cả các thông tin có sẵn.” 

Tuy nhiên, Fama chỉ đang đề cập nhiều hơn đến thông tin cụ thể. Mặc dù các giả định kỹ thuật bao gồm giả định chiết khấu giá EMH, chúng ta phân tích vượt xa lý  đơn giản đó. Cụ thể, phân tích kỹ thuật, chúng ta xét đến tính hành vi và yếu tố FOMO. Các thành phần tham gia thị trường không chỉ đơn giản hành động theo lý trí, mà rất nhiều vị thế giao dịch hành động theo cảm tính.

Tóm lại về quan điểm xu hướng thị trường

  • Sự tương tác của cung và cầu quyết định giá cả.
  • Cung và cầu bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhà đầu tư, đặc biệt là sự sợ hãi và lòng tham.
  • Mọi yếu tố thị trường được chiết khấu vào giá.
  • Thị trường tồn tại xu hướng.
  • Các mẫu hình có thể nhận biết hình thành trong các xu hướng.
  • Thị trường liên tục phát đi các tín hiệu giao dịch cụ thể.

Theo đó, chúng ta sẽ bám theo quan điểm phân tích kỹ thuật dựa trên phân tích xu hướng và đưa ra các kịch bản giao dịch dựa trên từng điều kiên thị trường nhất định:

    • Giá chứng khoán mang xu hướng: giao dịch trung và dài hạn
    • Giá chứng khoán không mang xu hướng: giao dịch trong biên độ giá.

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề