fbpx

GDP quý 1 năm 2023 của Việt Nam tăng 3.32%

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 năm 2023 ước tính tăng 3.32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3.21% của quý 1 năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.

gdp-quy-1-nam-2023-cua-viet-nam-tang-3-32-happy-live-1

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.52%, đóng góp 8.85% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0.4%, làm giảm 4.76%; khu vực dịch vụ tăng 6.79%, đóng góp 95.91%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản lượng thu hoạch một số cây lâu năm, sản lượng một số loại sản phẩm chăn nuôi chủ yếu tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước; nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp quý 1 năm 2023 tăng 2.43% so với cùng kỳ năm trước; ngành lâm nghiệp tăng 3.66% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0.02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 2.68%, đóng góp 0.06 điểm phần trăm.

Tại khu vực công nghiệp và xây dựng, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm do chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, số lượng đơn đặt hàng giảm mạnh. Giá trị tăng thêm các ngành công nghiệp quý 1 năm 2023 giảm 0.82% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023, làm giảm 0.28 điểm phần trăm trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Nguyên nhân do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0.37%, làm giảm 0.1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 5.6% (sản lượng khai thác than giảm 0.5% và dầu mỏ thô khai thác giảm 6%), làm giảm 0.2 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 0.32%, làm giảm 0.01 điểm phần trăm. Riêng ngành xây dựng tăng 1.95%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 0.28% và 1.41% của cùng kỳ năm 2011 và 2012 trong giai đoạn 2011-2023, đóng góp 0.12 điểm phần trăm.

Khu vực dịch vụ trong quý 1 năm 2023 thể hiện rõ sự phục hồi nhờ hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, chính sách mở cửa nền kinh tế trở lại từ ngày 15/3/2022 khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới được đẩy mạnh.

Đóng góp của một số ngành dịch vụ vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý 1 năm nay như sau: Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 25.98% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0.64 điểm phần trăm; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 8.09%, đóng góp 0.85 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7.65%, đóng góp 0.45 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi tăng 6.85%, đóng góp 0.43 điểm phần trăm; ngành thông tin và truyền thông tăng 1.5%, đóng góp 0.1 điểm phần trăm.

Về cơ cấu nền kinh tế GDP quý 1 năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11.66%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35.47%; khu vực dịch vụ chiếm 43.65%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9.22%.

Về sử dụng GDP quý 1/2023, tiêu dùng cuối cùng tăng 3.01% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 46.11% vào tốc độ tăng chung; tích lũy tài sản tăng 0.02%, đóng góp 0.14%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 8.33%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 10,52%, chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 53.75%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực Trung ương (GRDP) quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương trên cả nước. Trong đó, một số địa phương có tốc độ tăng GRDP ở mức cao so với tốc độ tăng GDP như Hậu Giang tăng 12.67%; Bình Thuận tăng 9.86%; Hải Phòng tăng 9.65%; Khánh Hòa tăng 9.07%; Cà Mau tăng 9.05%; Ninh Bình tăng 8.45%; Tuyên Quang tăng 8.42%; Bắc Giang tăng 8.40%.

Tiến Phát

Vietstocks

 

“Cuốn sách giúp thay đổi rất nhiều luận điểm còn đang mơ hồ và những lầm tưởng khi nghĩ về kinh tế học”.

Basic Economics

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề