fbpx

Quy luật Cung – Cầu ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu như thế nào?

Các công ty có thể giảm cung cổ phiếu của mình thông qua việc mua lại cổ phiếu (stock buybacks) hoặc hủy niêm yết. Đấy là khi các công ty mua cổ phiếu của mình theo giá thị trường, giảm số lượng cổ phiếu hiện hành. Điều này dẫn đến giá cao hơn nếu cầu không giảm. Việc hủy niêm yết xảy ra khi một công ty bị phá sản hay chuyển từ thị trường đại chúng sang thị trường riêng.

Thế nào là cung và cầu?

Quy luật cung – cầu sẽ trở nên thật đơn giản qua câu chuyện đi đến người tiêu dùng của quả việt quất. 

Quy luật cung cầu ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu như thế nào?

Quy luật cung cầu ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán qua việc định giá những cổ phiếu niêm yết trên thị trường. 

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến cầu cổ phiếu là dữ liệu kinh tế, lãi suất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dữ liệu kinh tế cho ta những thông tin về tình trạng của nền kinh tế. Nếu bức tranh nền kinh tế sáng sủa hơn thì cầu cổ phiếu sẽ tăng nhờ kỳ vọng lợi nhuận cao hơn.

Việc tăng lãi suất có xu hướng làm giảm cầu cổ phiếu do lãi suất phi rủi ro tăng. Tất nhiên, lãi suất có xu hướng tăng lên khi nền kinh tế cải thiện, theo đó làm tăng cầu cổ phiếu, vì vậy các yếu tố này điều chỉnh lẫn nhau. Lợi nhuận, doanh thu, biên lợi nhuận và triển vọng của doanh nghiệp có tác động lớn lên cầu cổ phiếu của chính doanh nghiệp đó, tính cả sự biến động trước và sau thời điểm phát hành.

Trong khi cầu cổ phiếu có thể dao động dựa trên các điều kiện kinh tế, thay đổi chính sách của ngân hàng nhà nước và kết quả tốt hơn (hoặc tệ hơn) dự kiến, thì cung cổ phiếu có xu hướng thay đổi chậm.

quy luật cung cầu

Các công ty có thể giảm cung cổ phiếu của mình thông qua việc mua lại cổ phiếu (stock buybacks) hoặc hủy niêm yết. Đấy là khi các công ty mua cổ phiếu của mình theo giá thị trường, giảm số lượng cổ phiếu hiện hành. Điều này dẫn đến giá cao hơn nếu cầu không giảm. Việc hủy niêm yết xảy ra khi một công ty bị phá sản hay chuyển từ thị trường đại chúng sang thị trường riêng.

Một số cách có thể khiến cung tăng bao gồm IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu), spinoff hoặc phát hành cổ phiếu mới. Các công ty tư nhân trở thành công ty đại chúng nhờ IPO, cho phép họ tiếp cận với thị trường đại chúng. Mỗi lần một công ty mới niêm yết, nó làm tăng số lượng cổ phiếu do đó tăng cạnh tranh vốn.

Spinoff cũng tương tự như IPO. Các công ty hiện tại thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh kém hiệu quả hoặc các mảng hoạt động không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính, doanh nghiệp sẽ thành lập một doanh nghiệp mới và chuyển các mảng hoạt động này sang công ty mới. Những công ty trong tình trạng tài chính khó khăn hoặc cần vốn có thể sẽ phát hành cổ phiếu. Điều này dẫn đến giá cổ phiếu giảm khi cung cổ phiếu tăng.

Nguồn: Investopedia

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề